Menu Close

Wat is de RSZ bijdrage?

Wat is de RSZ bijdrage?

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int de socialezekerheidsbijdragen die betaald worden door de werkgevers. Deze bijdragen omvatten enerzijds de werkgeversbijdragen en anderzijds de werknemersbijdragen die de werkgever bij elke loonbetaling inhoudt.

Wat valt onder sociale bijdragen?

De sociale bijdragen worden berekend op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen (= bruto inkomsten min de beroepskosten min de betaalde sociale bijdragen min de betaalde premies) van het jaar zelf. Voor de meeste zelfstandigen geldt een bijdrage van 20,50% op jaarbasis voor het inkomen tot 60.638,46 euro.

Hoeveel RSZ betalen als jobstudent?

Jobstudenten betalen voor maximum 475 uren per jaar enkel een solidariteitsbijdrage: 2,71% van je brutoloon. Werk je meer dan 475 uur? Dan betaal je meer: 13,07% van je brutoloon.

Wat is RSZ bijdrage werknemer?

Voor werknemers in de priv├ęsector is de RSZ bijdrage 13,07% van het brutoloon. Er bestaan ook bijdrageverminderingen, ook wel werkbonus genoemd, voor lage lonen. Door deze verminderingen houden werknemers met lage lonen op het einde van de maand netto meer over (zonder dat het brutoloon verhoogd is).

Wie betaalt er voor RSZ?

Sociale bijdragen worden zowel door werkgevers als werknemers betaald. Zodra een onderneming de hoedanigheid van werkgever gekregen heeft en de prestaties van haar werknemers bij de RSZ aangeeft, kunnen de bijdragen berekend worden.

Is sociale bijdrage een belasting?

Sociale zekerheidsbijdragen worden niet gezien als belastingen, al lijken ze er wel op. Zo zijn bv. ze ook verplicht en opgelegd door de overheid.

Hoeveel RSZ moet ik betalen?

Wie betaalt bijdragen aan de RSZ?

In het werknemersstelsel moeten zowel de werknemers als de werkgevers bijdragen betalen aan de RSZ. Tot 1994 werden die bijdragen afzonderlijk vastgelegd voor iedere tak. De RSZ betaalde aan de verschillende parastatale instellingen het percentage uit dat bestemd was voor de tak(ken) onder hun beheer.